Thứ năm, 25/04/2019

Lạng Sơn: Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2018

LSO-Chiều nay (9/10), Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 9 tháng năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác nội chính và PCTN; ban hành nhiều văn bản trên các lĩnh vực, xác định rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Chính quyền, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện các biện pháp công tác PCTN, lãng phí; chủ động thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế, tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính và PCTN trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chậm triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tội phạm hình sự tuy được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn phức tạp; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của một số cấp ủy, chính quyền hiệu quả thấp, không phát hiện được vi phạm, sai phạm để chấn chỉnh kịp thời.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, qua đó, công tác nội chính, PCTN trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan nội chính tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền hiệu quả hơn. Các lực lượng chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng ngừa, trấn áp, điều tra, truy tố xét xử các loại tội phạm; tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo.

Các cơ quan trong khối tư pháp tiếp tục làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phối hợp tốt hơn thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các ngành chức năng trong khối nội chính tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể cán bộ công chức trong ngành để tổ chức thực thi nhiệm vụ có hiệu quả hơn.

TÂN AN