Thứ năm,  06/08/2020

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, ngày 22/11, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đoàn công tác đã nghe đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo… của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; cũng như những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây dựng hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh, đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong những năm vừa qua, đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và những kiến nghị thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Tỉnh ủy Cao Bằng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tựu đạt được, vượt qua những khó khăn của một tỉnh miền núi kinh tế còn nghèo, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các vùng trong tỉnh; phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo CPV