Thứ bảy,  17/08/2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

LSO-Chiều nay (16/10), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội được đầu tư, bổ sung, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có tiến bộ; nông lâm nghiệp phát triển ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện và có kết quả bước đầu.

Thương mại, dịch vụ phát triển tốt, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đối ngoại được mở rộng. Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp,
giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với 5 chương trình công tác trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến thời điểm này đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch…

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế: Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm thấp hơn mục tiêu đề ra và chưa bền vững; chất lượng giáo dục, đào tạo ở các địa bàn vùng nông thôn, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân gặp nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có mặt chuyển biến chậm; công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan nhà nước có mặt bất cập…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm. Đó là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chú trọng thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa – xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch đô thị, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa được tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ đến cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, trong tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ thành phố Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, giữa nhiệm kỳ 2015-2020; tặng bằng khen cho các đảng bộ: Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi các cấp năm 2018.

PHÙNG KHIÊM