Thứ bảy,  24/08/2019

Khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

LSO-Sáng nay (17/10), Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Dự khai giảng có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 184 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên các cấp là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho
cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý

Các chuyên đề được nghiên cứu cập nhật lần này hết sức quan trọng, mang tính thời sự, đồng thời là những vấn đề đang đặt ra đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh, đòi hỏi các cấp, ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu quản lý xác định đúng đắn những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí lưu ý: Trong quá trình học tập, các học viên cần tăng cường tương tác với giảng viên để chia sẻ, củng cố, hệ thống lại kiến thức, từ đó vận dụng vào thực tế hiệu quả.

Trong thời gian 5 ngày, học viên được giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, truyền đạt các chuyên đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Việt Nam và một số gợi ý chính sách đối với tỉnh Lạng Sơn…

CÔNG QUÂN