Thứ sáu,  06/12/2019

UBND tỉnh Lạng Sơn họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

LSO-Hôm nay (17/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp thảo luận nhiều nội dung, trong đó tập trung vào dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình); Tờ trình về dự thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (Sở Nội vụ trình).

Để thu hút đầu tư, từ năm 2007 đến năm 2011, tỉnh ban hành nhiều  chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, đến nay, một số nội dung chính sách không còn phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, việc xây dựng chính sách mới về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh ngoài chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được phê duyệt là cần thiết.

Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành còn một số hạn chế, nhất là đối với những thủ tục hành chính liên quan đến liên ngành. Vì vậy, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công là cần thiết. Đây là chủ trương đúng đắn, là giải pháp tốt để đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại phiên họp, UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu cơ quan soạn thảo lưu ý một số điểm trong danh mục đầu tư, địa bàn đầu tư, hỗ trợ ưu đãi về đất đối với lĩnh vực y tế, giáo dục; cần quy định cụ thể mức hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại dự án đầu tư, thời gian thuê đất, quy định mốc thời gian, chi tiết cụ thể để khi thực hiện khả thi cao…

Đối với Tờ trình về dự thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về chủ trương thành lập trung tâm. Đồng thời chỉ rõ: Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo tờ trình, nghiên cứu kỹ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, thẩm quyền của trung tâm.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; thành phố Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình); dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế, bãi bỏ một phần một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về: bãi bỏ một phần một số Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch; thay thế Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính trình).

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình); Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình); Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Sở Tài chính trình).

Những nội dung này, sau khi xem xét kỹ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tờ trình để trình trong kỳ họp tới.

Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (Sở Ngoại vụ trình), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến tiếp tục lấy ý đóng góp của các cơ quan, ban, ngành.

TRÍ DŨNG