Thứ bảy,  17/08/2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

LSO-Chiều nay (21/10), Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ nhất) năm 2018.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng

Dự lễ bế giảng có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các giảng viên Học viện và 173 học viên lớp bồi dưỡng.

Trong 5 ngày qua, học viên lớp bồi dưỡng được nghiên cứu 10 chuyên đề, bao gồm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách nền hành chính công ở Việt Nam theo tinh thần “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị; tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam và một số gợi ý chính sách đối với tỉnh Lạng Sơn; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đường lối đối ngoại của Đảng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn biểu dương sự nỗ lực, tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên.


Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng

Đồng chí đề nghị sau lớp học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hoạt động thực tiễn, nâng cao đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng vào giải quyết có hiệu quả công việc cụ thể ở ngành, từng lĩnh vực, đồng thời tham mưu đắc lực và có hiệu quả cho tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đề ra.

Kết thúc khóa học, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận hoàn thành khóa học đối với 173 học viên.

PHÙNG KHIÊM