Chủ nhật,  05/04/2020

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

LSO-Chiều nay (22/10), Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và các ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (5,6,7/12/2018). Nội dung kỳ họp dự kiến gồm: kiện toàn tổ chức; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; nghe, nghiên cứu, thảo luận 21 báo cáo, 24 tờ trình; thông qua 26 nghị quyết.

Công tác chỉ đạo chuẩn bị nội dung kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận cơ bản đồng tình với nội dung dự kiến của kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới; cho ý kiến về nội dung sẽ rút khỏi kỳ họp, kiến nghị điều chỉnh tên gọi của tờ trình; xem xét tăng thời gian thảo luận…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung dự kiến của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ chín; thống nhất chỉnh sửa tên gọi của tờ trình và nội dung xin rút khỏi kỳ họp. Đồng chí lưu ý: Văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị; các ban HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn hoàn tất công tác thẩm tra, chuẩn bị các nội dung, thống nhất trước khi trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định…

NÔNG ĐÌNH QUANG