Thứ năm, 23/05/2019

Hôm nay, 23-10, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, hôm nay, ngày 23-10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ làm lễ tuyên thệ.

Quy trình bầu Chủ tịch nước sẽ diễn ra như sau: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử rồi thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu tiếp theo.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cuối ngày làm việc đầu tiên hôm qua (22-10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, là người duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu để đảm nhiệm chức vụ này.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

* Cũng trong phiên họp ngày hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín. Quốc hội đồng thời sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quốc hội cũng sẽ nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án trên.

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về một số nội dung sau: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 – 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; Đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Nhandan