Thứ ba,  18/02/2020

Thực hiện trách nhiệm nêu gương: Quyết tâm của Đảng bộ tỉnh

(LSO) – Để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời cụ thể hóa Quy định 55, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 644, ngày 18/4/2017 về trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến.

Ban Tổ chức cuộc thi huyện Lộc Bình trao chứng nhận và phần thưởng cho tập thể đạt giải tại cuộc thi “Tìm hiểu về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Từng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đầu những năm 2000 và luôn dõi theo sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà, ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) cho biết: Tôi rất hoan nghênh Tỉnh ủy ban hành quy định về nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; điều đó thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Theo tôi không chỉ cấp lãnh đạo mới có trách nhiệm nêu gương, mà toàn thể cán bộ, đảng viên cũng thể hiện sự nêu gương trước quần chúng, có như thế mới trở thành hành động thực tế, thể hiện lời nói đi đôi với việc làm, và mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

Cụ thể hóa nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, 15/15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy định nêu gương của cấp mình. Trong đó một số ddđảng bộ có cách làm thiết thực. Ví như Đảng bộ Công an tỉnh ban hành Quy định số 66, ngày 25/5/2017 về nêu cao vai trò trách nhiệm đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đối với ban chấp hành các chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên toàn ngành. Bên cạnh đó, cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị “tự soi”, “tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, theo đó từng đảng viên đều phải “tự soi”, “tự sửa” trước chi bộ, đảng bộ. Kết quả có 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 100% công an các huyện, thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự kỳ họp lần thứ 13

Hay như Huyện ủy Chi Lăng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05 về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, trong đó nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; sử dụng rượu bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc. Chỉ thị đã được các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đã có chuyến biến tích cực, chất lượng, hiệu quả làm việc được nâng lên, đặc biệt trên địa bàn huyện cán bộ, đảng viên cơ bản không sử dụng rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa trong các buổi làm việc.

Không chỉ các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh xây dựng và ban hành quy định nêu gương, mà đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh cũng xây dựng, ban hành quy định trách nhiệm nêu gương. Ông Lương Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Lộc chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xây dựng và ban hành Quy định số 01, ngày 28/8/2017 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn. Qua hơn 1 năm thực hiện, 11/11 đồng chí cấp ủy viên đều thực hiện nghiêm túc việc nêu gương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ 2 năm liên tục (2016,2017) đạt trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng còn những hạn chế như: việc nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa chuyển biến rõ nét; công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực hiệu quả còn thấp, chất lượng tham mưu còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế cả về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Mặc dù còn những hạn chế, nhưng phải khẳng định rằng, thực hiện quy định nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc nêu gương, qua đó thể hiện sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của cấp trên, từ đó nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tới đây, khi Trung ương ban hành quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa quy định nêu gương của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tế để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào thực chất hơn.

PHÙNG KHIÊM