Thứ sáu,  13/12/2019

Hà Nội giảm trên 8.700 biên chế

Trong 9 tháng năm 2018, Hà Nội đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Chiều 23/10, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đến nay, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020; ban hành kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2018-2021.

Toàn Thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị.

Dự kiến, trong giai đoạn 2018-2021, Hà Nội giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng với ngành y tế, theo ông Nguyễn Đình Hoa, ngành đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ngoài 5 bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017 (gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ưng bướu Hà Nội) trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Theo baochinhphu