Thứ hai,  27/01/2020

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác trung ương khảo sát về thông tin đối ngoại

LSO-Hôm nay (31/10), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát về công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tại tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn.


Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
trao đổi thông tin tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trong năm 2018, công tác TTĐN được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh tới các xã. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng được các chương trình TTĐN hiệu quả, đặc biệt là hoạt động TTĐN tại khu vực biên giới gắn với ngoại giao nhân dân khu vực biên giới, TTĐN thông qua các hoạt động ngoại giao cấp cao diễn ra tại tỉnh.

Các cơ quan báo chí tăng cường TTĐN, đã quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra các nước trên thế giới. Hoạt động thông tin phản bác các quan điểm sai trái, chống phá quan điểm của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch được các cơ quan của tỉnh chủ động thực hiện có hiệu quả.

Công tác phối hợp triển khai các hoạt động TTĐN giữa tỉnh và trung ương, phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện chặt chẽ, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tuyên truyền các chủ trương của tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
trao đổi thông tin về hoạt động thông tin đối ngoại tại buổi làm việc với
đoàn công tác Trung ương

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, tỉnh kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực… cho Lạng Sơn làm công tác TTĐN.

Thảo luận tại buổi khảo sát, các cơ quan chức năng của tỉnh đã  trao đổi giải trình rõ thêm các nội dung đoàn công tác quan tâm như TTĐN biên giới, vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh tư tưởng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác TTĐN của tỉnh. Đồng thời tiếp thu kiến nghị của Lạng Sơn để báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh tăng cường quán triệt văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác TTĐN; xây dựng Lạng Sơn trở thành hình mẫu về công tác TTĐN biên giới. Lạng Sơn cần bám sát chỉ đạo, định hướng của trung ương trong việc tuyên truyền các sự kiện lớn trong năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, công tác TTĐN là nhiệm vụ quan trọng và được tỉnh quan tâm đặc biệt và luôn bám sát chỉ đạo của trung ương để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị trung ương tiếp tục định hướng cho địa phương về công tác TTĐN, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này từ tỉnh tới cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác liên ngành trung ương đã làm việc với Huyện ủy Cao Lộc và khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

TRANG NINH