Thứ hai, 17/06/2019

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn dự ngày hội đại đoàn kết tại Cao Lộc

LSO-Sáng nay (1/11), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Khuổi Cải, xã Yên Trạch (Cao Lộc). Đây là điểm chỉ đạo của tỉnh tổ chức ngày hội.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Lộc.

Khu dân cư thôn Khuổi Cải hiện có 75 hộ, với 353 nhân khẩu, 100% đồng bào là dân tộc Nùng. Trong năm 2018, người dân trong thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà khu dân cư thôn Khuổi Cải, xã Yên Trạch

Cùng đó, bà con đồng thuận, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, ra sức phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự… Kết quả, số hộ khá năm 2018 tăng 22 hộ, số hộ nghèo dự kiến giảm xuống còn 3 hộ; tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn chiếm trên 91%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Yên Trạch và thôn Khuổi Cải đạt được trong các lĩnh vực năm 2018. Đồng chí lưu ý công tác tuyên truyền, vận động từ xã đến thôn cần bám sát nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo; tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên về thực hiện gương mẫu trong các lĩnh vực.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà
người có uy tín khu dân cư thôn Khuổi Cải, xã Yên Trạch

Nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, lao động sáng tạo, nắm bắt thị trường để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giữ vững, củng cố các tiêu chí nông thôn mới…

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Lộc đã tặng quà khu dân cư, tặng quà người có uy tín thôn Khuổi Cải.

HOÀNG HUẤN