Thứ hai, 25/03/2019

Lạng Sơn: Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

LSO-Chiều nay (1/11), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định
bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
cho đồng chí Nguyễn Đông Bắc

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Báo Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Phó Tổng biên tập Báo Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/11/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thành Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/11/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn 2 đồng chí luôn tích cực học hỏi, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc đoàn kết, chia sẻ, gắn bó với tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục đổi mới, nâng cao công nghệ, cách làm truyền hình theo xu thế; nâng cao chất lượng các chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình sản xuất; quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban theo hướng tinh gọn, hợp lý; nâng cao đời sống của cán bộ, phóng viên…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định
bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
cho đồng chí Vũ Thành Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức để từng bước nâng cao chất lượng các chương trình, đưa thông tin tốt đến người đọc, người nghe; quyết tâm nỗ lực hết mình để xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trở thành một tập thể đoàn kết, gắn bó và phát triển vững mạnh.

TRANG VÂN