Thứ sáu,  06/12/2019

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2018

LSO-Chiều 2/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến vào nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tháng 10, Chương trình hoạt động tháng 11 năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND năm 2018, Chương trình hoạt động năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu dự họp đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và thống nhất cao những nội dung các báo cáo của HĐND tỉnh như: công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đúng luật; Thường trực HĐND phối hợp với Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các ban HĐND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9; thực hiện chức năng giám sát của các ban HĐND và đại biểu HĐND; hoạt động của HĐND các huyện, thành phố; công tác tiếp công dân; đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị một số nội dung cần được các bộ phận soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp. Riêng  báo cáo giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh cần được khái quát ngắn gọn tập trung hơn. Báo cáo kết quả phối hợp giữa 2 kỳ họp của HĐND và UBND cần được chuẩn bị chu đáo thống nhất về nội dung và số liệu.  Xây dựng Dự thảo Chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI  theo hướng linh hoạt và chủ động xây dựng dự thảo một số nghị quyết có liên quan kỳ họp.

PHAN CẦU