Thứ hai,  03/08/2020

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (5/11), Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQG VSTBCPN) do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, thành viên UBQG VSTBCPN làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động VSTBCPN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Trong năm 2018, công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) và VSTBCPN luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ban VSTBCPN các cấp đã phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác VSTBCPN và BĐG trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ  đầu năm 2018 đến nay, 226/226 xã, phường, thị trấn đã in cấp phát 2.000 cuốn sổ ghi chép thông tin gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; công tác cán bộ nữ được tỉnh quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ từ cấp xã đến cấp huyện đạt trên 20%, cấp tỉnh đạt 16,7%…


Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch,
trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ một số vấn đề: khó khăn vướng mắc trong phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương; chế độ chính sách cho cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm và nêu, phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác BĐG, VSTBCPN.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác biểu dương những nỗ lực của Ban VSTBCPN tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan về BĐG, VSTBCPN; đặc biệt quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ; tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến BĐG, VSTBCPN để nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

NGỌC HIẾU – DƯƠNG DUYÊN