Thứ sáu, 19/07/2019

Văn Lãng:Từng bước nâng chuẩn đội ngũ cán bộ cơ sở

(LSO) – Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, huyện Văn Lãng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU, ngày 13/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời quán triệt sâu rộng đến các cơ sở.

Công chức xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Bà Bế Thị Vẫn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chất lượng, hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp, huyện chủ động trích ngân sách và huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để mở thêm các lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cơ sở. Trong 9 tháng năm 2018, huyện Văn Lãng mở được 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 800 học viên.

Nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, ngày 26/2/2018, UBND huyện ban hành văn bản số 414/UBND-NV về việc thực hiện thí điểm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, chọn thị trấn Na Sầm, các xã: Tân Lang, Tân Việt để chỉ đạo điểm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, đạt các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tác phong làm việc, thái độ ứng xử đúng mực, văn minh.

Bà Chu Thị Sửu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lang cho biết: Đảng ủy đã rà soát chất lượng cán bộ, công chức, xem xét cử các đồng chí chưa đạt chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, 20/21 đồng chí đã đạt chuẩn, 1 đồng chí đang đợi chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và sơ cấp lý luận chính trị để hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn.

Tại thị trấn Na Sầm, các cán bộ, công chức xã tích cực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tận tụy với công việc, gần gũi với dân. Ông Trần Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Hiện nay, 19/20 cán bộ, công chức thị trấn đã đạt chuẩn, các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, tại bộ phận một cửa, công chức luôn tiếp đón, hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình công dân đến giải quyết công việc. Đảng ủy thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát thái độ làm việc, giao tiếp của công chức với công dân; quán triệt thực hiện văn hóa ứng xử văn minh lịch sự khi thi hành công vụ.

Cùng với Tân Lang và thị trấn Na Sầm, các xã khác trên địa bàn huyện đều quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Như xã Tân Mỹ, đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 6 bộ, công chức chưa đạt chuẩn. Hằng năm, xã tạo điều kiện để các đồng chí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng, nghiệp vụ. Đến nay, xã chỉ còn 2 đồng chí chưa đạt chuẩn.

Theo thống kê, hiện nay, toàn huyện có 424 cán bộ, công chức cấp xã (202 cán bộ, 222 công chức). Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 37, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định đạt gần 50%; tỷ lệ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị đạt trên 95%. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền huyện trong việc chú trọng nâng chuẩn đội ngũ cán bộ cơ sở.

Trên thực tế, so với mục tiêu đặt ra, tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định còn thấp. Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tăng cường điều động cán bộ từ huyện xuống xã và luân chuyển ngang đối với các đồng chí giữ chức vụ chủ chốt cấp xã để nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

PHƯƠNG DUNG