Thứ tư, 24/04/2019

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

LSO-Chiều nay (6/11), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019. Trong đó khẳng định, công tác chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật, đúng quy chế.

HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát cả về nội dung, hình thức và phương pháp giám sát.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp trong tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND”.

Hội nghị cũng thông qua Chương trình hoạt động của năm 2019 với 8 nội dung cơ bản, trong đó, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, tăng cường phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan đảm bảo cho hoạt động không chồng chéo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố để tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, làm cho công tác điều hành, quản lý nhà nước đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao HĐND các cấp thời gian qua đã có nhiều cố gắng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp đã được nâng lên.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, những ý kiến tham luận tại hội nghị đã đưa ra được nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng phiên giải trình.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về nội dung, chương trình, kỳ họp.

Trước mắt tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức phiên họp thường lệ cuối năm 2018. Xây dựng chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ, tại hội trường, tăng cường hoạt động chất vấn. Tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai các nghị quyết đã được HĐND ban hành. Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo trong hoạt động giám sát, đảm bảo không chồng chéo về thời gian, địa điểm, đối tượng giám sát. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Đồng chí lưu ý: Các ban HĐND chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra ngay từ đầu năm đối với các dự thảo nghị quyết, trên cơ sở bám sát kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND hàng năm và quy định của pháp luật.

Các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với cử tri và hằng năm HĐND coi đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đại biểu. Trong tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, cần lựa chọn các nội dung, vấn đề nổi cộm, cấp bách của địa phương, những vấn đề còn hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cần giải pháp khắc phục…

NÔNG ĐÌNH QUANG