Thứ năm,  17/10/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở

(LSO) – Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống ở thôn, xã, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác này, qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

Theo đó, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận cơ sở nhằm phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương về công tác dân vận, từ đó làm tốt công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đơn cử như huyện Bắc Sơn, 20/20 xã, thị trấn đều thành lập khối dân vận xã do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng khối, đồng chí chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm phó khối, các thành viên trong khối dân vận xã gồm: chủ tịch (hoặc phó chủ tịch UBND) xã, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã… Trung bình mỗi khối dân vận xã, thị trấn có 9 đến 11 thành viên.

Nhân dân phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan chung tay làm đường giao thông

Bà Lương Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Qua theo dõi nhận thấy, sau mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng, khi có sự thay đổi về nhân sự khối dân vận xã, thị trấn đều được củng cố, kiện toàn kịp thời, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đội ngũ cán bộ dân vận các xã, thị trấn đảm bảo đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Không chỉ Bắc Sơn, hiện nay, 11/11 huyện, thành phố đều thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm như: tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân tộc, tôn giáo… cho các đối tượng là trưởng khối dân vận cấp xã, tổ trưởng tổ dân vận thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư. Trung bình một năm, các huyện ủy, thành ủy tổ chức bồi dưỡng từ 2 – 3 cuộc, trong đó có 1 cuộc chuyên đề về công tác dân vận, còn lại là lồng ghép chung liên quan đến kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả…

Ông Nông Ngọc Kính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia cho biết: Hằng năm, khối dân vận xã được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, qua đó làm tốt công tác vận động quần chúng. Chính nhờ vậy, những việc cần huy động sức dân như: chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ trương, đường lối của cấp trên đều trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn tổ chức giao ban hằng tháng để cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở với những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, trong và ngoài nước… Qua đó, cán bộ dân vận chủ động nắm bắt, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 226 khối dân vận xã, phường, thị trấn với tổng số 2.192 thành viên trong tổ dân vận. Cơ bản đội ngũ này thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống trong công tác dân vận. Đồng thời, phát huy tốt vai trò làm cầu nối và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THANH MAI