Thứ sáu,  28/02/2020

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương về chế độ chi phụ cấp công tác đảng, đoàn thể

LSO-Chiều nay (13/11), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương do đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn về thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể; tình hình đóng đảng phí đối với đảng viên là công nhân trong doanh nghiệp.


Ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,
Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với các
doanh nghiệp Lạng Sơn

Tính đến 11/10/2018, toàn tỉnh Lạng Sơn có 115 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp với 2.198 đảng viên; 143 công đoàn cơ sở, trong đó 8 công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước, 135 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, có 457 cán bộ công đoàn không chuyên trách trong doanh nghiệp, có 5.103 đoàn viên; tỉnh có 57 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và 18 chi đoàn trực thuộc, với tổng số 2.522 đoàn viên, có 57 cán bộ đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở kiêm nhiệm…

Về chế độ chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác đảng, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc việc chi phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp.


Ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,
Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực
Tỉnh ủy Lạng Sơn

Hầu hết các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đều thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn bảo đảm đúng quy định. Nguồn kinh phí được chi trả được trích từ nguồn kinh phí chi hoạt động của công đoàn cơ sở.

Tuy nhiên, một số công đoàn cơ sở chưa thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn hoặc chi thấp hơn mức quy định, do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Cán bộ đoàn thanh niên, hiện nay chưa được hưởng bất kỳ chế độ phụ cấp hay định mức hỗ trợ nào của doanh nghiệp.

Về tình hình thu nộp đảng phí của đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức đảng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc theo quy định về chế độ thu, trích nộp đảng phí lên cấp trên và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn thu từ đảng phí.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đề xuất với Đảng và các cơ quan, đoàn thể Trung ương như: đề nghị thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ làm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ kiêm nhiệm với mức chi hằng tháng phù hợp, kinh phí do nhà nước cấp; đề nghị đóng đảng phí hằng tháng 1% căn cứ trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu vùng.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể, đóng đảng phí đầy đủ.

Đồng chí cho rằng đó là những kinh nghiệm quý để đoàn công tác tiếp thu, tham mưu cho Đảng xây dựng, ban hành các quy định về chế độ phụ cấp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu
tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cảm ơn đoàn khảo sát của Trung ương đến làm việc tại Lạng Sơn, qua đó chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể.

Đồng chí mong muốn sau chuyến khảo sát, đoàn công tác sẽ tham mưu cho Trung ương có những đề án về đổi mới chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp cũng như quy định mức đóng đảng phí của đảng viên phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, Đoàn khảo sát của Trung ương đã làm việc với 3 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

PHÙNG KHIÊM