Thứ bảy, 23/03/2019

UBND tỉnh Lạng Sơn họp phiên thường kỳ tháng 11/2018

LSO-Sáng nay (14/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
tại phiên họp thường kỳ tháng 11

Phiên họp tập trung thảo luận dự thảo báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (trình lần 2); tình hình đầu tư công năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề  “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. UBND tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, để tập trung chỉ đạo điều hành, tạo ra sự chuyển biến tích cực về kinh tế – xã hội.

Do đó, kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,36% (mục tiêu của tỉnh từ 8-8,5%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng (mục tiêu 37 – 38 triệu đồng). Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Phát biểu kết luận đối với các dự thảo báo cáo trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 trong phần đánh giá phải thể hiện được sự quyết tâm, tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2018 và rà soát, cập nhật số liệu đến hết ngày 15/11.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, phải thể hiện rõ lý do cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn do tỉnh quản lý. Đối với các nội dung về thu – chi, ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019, UBND tỉnh thống nhất các nội dung đã trình. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các dự thảo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Phiên họp cũng thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019…

Về dự thảo các báo cáo do Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trình liên quan đến các lĩnh vực như: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác dân tộc và tình hình thực hiện chính sách dân tộc; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI; các đại biểu nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia bằng văn bản cho các cơ quan tham mưu soạn thảo để hoàn thiện trình UBND tỉnh ký ban hành trước ngày 20/11.

CÔNG QUÂN