Thứ tư, 20/03/2019

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Bình La

LSO-Sáng nay (14/11), Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Bình La, huyện Bình Gia.


Đ
ồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri xã Bình La về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay; dự kiến các nội dung của Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2018; kỳ họp sẽ xem xét nội dung 2 tờ trình về công tác kiện toàn, bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kỳ họp cũng sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 21 báo cáo, 23 tờ trình của HĐND, UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trình và dự kiến thông qua 27 nghị quyết.


Cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chuyển đổi, quy hoạch hợp lý đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ tìm phần mộ liệt sĩ, xây dựng nhà ở cho người có công. Cử tri cũng nêu một số bất cập trong việc đền bù đất đai để đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình 135…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh  giải đáp những ý kiến thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu, tổng hợp, báo cáo các cấp xem xét, giải quyết. Đồng chí lưu ý: Lãnh đạo huyện Bình Gia, xã Bình La và các ngành chức năng liên quan tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trong phạm vi thẩm quyền.

NÔNG ĐÌNH QUANG