Thứ bảy, 23/03/2019

Chi Lăng với chủ trương nhất thể hóa chức danh

(LSO) – Song song với việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, huyện Chi Lăng đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa một số chức danh, góp phần tinh giản biên chế, đồng thời giúp các cán bộ rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tư duy để giải quyết các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn. Sau gần một năm thực hiện, huyện đã sáp nhập được một số đơn vị trong khối Đảng, chính quyền, đồng thời nhất thể hóa một số chức danh.

Ông Vi Xuân Trường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng trao đổi với cấp phó về công việc cần triển khai trong tháng 11

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh, đến nay, huyện Chi Lăng nhất thể hóa được Trưởng Ban Dân vận và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ở cấp xã, thị trấn, đã có 2 đơn vị nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND gồm: thị trấn Đồng Mỏ và xã Quang Lang. Việc nhất thể hóa chức danh góp phần xây dựng bộ máy gọn nhẹ.

Từ tháng 3/2018, ông Vi Xuân Trường đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ông Trường cho biết: Việc nhất thể hóa chức danh đã góp phần giảm bớt một vị trí lãnh đạo, thu gọn đầu mối và tăng hiệu quả công việc, giảm bớt sự chồng chéo một số công việc, nhiệm vụ. Ở cương vị mới, bản thân tôi phải nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết các công việc. Tuy nhiên, bởi đây là chủ trương mới nên trong quá trình triển khai một số công việc còn có bỡ ngỡ, nhiều công việc cụ thể chưa phân định được rõ ràng. Để thực hiện chủ trương này lâu dài cần có những quy định cụ thể hơn, đồng thời cần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp phó và chuyên viên để tích cực hỗ trợ người lãnh đạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ.

Cùng với việc nhất thể hóa chức danh ở cấp huyện, tại cấp xã, nhận thấy cán bộ đáp ứng được yêu cầu để thực hiện chủ trương này, huyện Chi Lăng đã chỉ đạo hai đơn vị triển khai, trong đó có xã Quang Lang. Ông Hoàng Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi nhất thể hóa chức danh, ở cương vị mới, tôi thuận lợi hơn trong công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ. Tại cơ quan, số lượng các cuộc họp giảm bớt do một số hoạt động của khối Đảng, khối chính quyền được triển khai chung. Chủ trương mới này giúp giảm bớt một chức danh lãnh đạo đồng thời tăng thêm trách nhiệm. Ở cương vị mới, bản thân tôi phải tự rèn luyện, tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng để thực hiện tốt công việc được giao.

Việc nhất thể hóa chức danh của huyện đã đi đúng chủ trương định hướng về tinh giản biên chế, gọn bộ máy, tăng hiệu quả công việc mà tỉnh, trung ương đã và đang triển khai. Trong năm 2019, thuyện Chi Lăng tiếp tục nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng thời nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc.

PHƯƠNG DUNG