Thứ bảy, 23/03/2019

Mặt trận Tổ quốc với công tác đối ngoại nhân dân

(LSO) – Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức được 17 lớp tập huấn nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, trong đó có 4 lớp theo chuyên đề về thực hiện công tác đối ngoại nhân dân tại các xã biên giới. Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức trên 800 cuộc tuyên truyền cho hơn 42.500 lượt người cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự.

Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Ủy ban Chính hiệp thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc

Nội dung tuyên truyền tập trung về chủ quyền biển đảo, về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời, vận động nhân dân đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời định hướng dư luận về những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm… Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, đặc biệt là đảm bảo an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ cũng được MTTQ quan tâm. Công tác này đi vào những vấn đề cụ thể như: vận động cư dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh, tố giác tội phạm…

Trong công tác đối ngoại nhân dân, việc tổ chức các hoạt động để nhân dân trong nước gặp gỡ, giao lưu với người dân nước bạn có ý nghĩa rất quan trọng. Vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội xuân và dịp Tết Thanh minh hằng năm, MTTQ các cấp đã phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng chức năng tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Ông Vũ Tiến Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cho biết: Trong xã có thôn Nà Nưa kết nghĩa với khu dân cư Nà Hoa, trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Hằng năm, MTTQ xã phối hợp với chính quyền cơ sở, Đồn Biên phòng Pò Mã mời người dân thôn kết nghĩa sang dự một số sự kiện như ngày hội đại đoàn kết, lễ hội Báo slao. Qua đây, nhân dân hai bên thêm đoàn kết, gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh (đầu tiên từ phải qua trái) tham gia phát quang đường biên tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là hồi tháng 8 và tháng 11/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hội kiến, gặp gỡ trao đổi với Ủy ban Chính hiệp thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc về nhiều nội dung quan trọng. Các cuộc trao đổi đều đạt kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành chức năng đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản của trung ương và của tỉnh về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, biên giới trên đất liền, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân về xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

“Đối ngoại nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam. Thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp tổ chức tập huấn triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong các tổ chức thành viên, hệ thống mặt trận tỉnh”.

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

HOÀNG HUẤN