Thứ ba, 18/06/2019

Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

(LSO) – Những năm qua, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới 2013 – 2018” của Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy Đại đội 20 Bộ Chỉ huy Quân sự  (CHQS) tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai có hiệu quả. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá đối với Đảng, Nhà nước, quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, “phi chính trị hóa” quân đội, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Đại úy Mã Văn Hải, Chính trị viên Đại đội 20 cho biết: Với 65% quân số là lực lượng thanh niên, việc GDCT được cấp ủy, chỉ huy hết sức chú trọng; đơn vị duy trì công tác GDCT bằng các hình thức nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị – văn hóa – tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội.

Chiến sĩ Đại đội 20 tìm hiểu thông tin qua báo chí

Trong 5 năm qua, nội dung, chương trình GDCT được đơn vị đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, phương pháp GDCT phong phú, thiết thực, coi trọng GDCT gắn với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đơn vị đã bám sát hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, tổ chức GDCT cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ theo các chuyên đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong tình hình hiện nay; nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những tác động ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội vào nội bộ quân đội trong tình hình hiện nay; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới… quân số tham gia học tập đạt 99%.

Ngoài các chuyên đề GDCT, đơn vị  duy trì chế độ thông tin thời sự, thông báo tình hình vào thứ tư hằng tuần nhằm định hướng tư tưởng, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc trong đơn vị. Binh nhất Nguyễn Huy Hưng, chiến sĩ phân đội trinh sát cho biết: Tôi nhập ngũ đầu năm 2018, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại Trường Quân sự tỉnh, tháng 6, được điều động về Đại đội 20; quá trình học tập, huấn luyện tôi và đồng đội thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy GDCT, truyền đạt kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh; qua đó giúp bản thân giữ vững lập trường tư tưởng, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đồng đội, cấp trên, chấp hành nghiêm túc điều lệ, điều lệnh và tác phong quân nhân.

Nhờ chú trọng, làm tốt công tác GDCT tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thiếu úy Dương Văn Thao, Bí thư Chi đoàn thanh niên Đại đội 20 cho biết: Công tác GDCT của đơn vị đã kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; chi đoàn cũng thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hình thành cho đoàn viên tinh thần lạc quan, gắn bó với đơn vị; không mắc vào các tệ nạn xã hội, có thái độ lễ phép với nhân dân.

Kết quả trong 5 năm qua, 100% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật quân đội, kỷ luật đơn vị. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác GDCT, 100% đạt yêu cầu, có từ 80 – 85% khá, giỏi; đơn vị đạt GDCT, giáo dục pháp luật giỏi.

NÔNG ĐÌNH QUANG