Thứ tư, 26/06/2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn lấy ý kiến về công tác cán bộ

LSO-Sáng nay (19/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập các hội nghị lấy ý kiến về công tác cán bộ. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề (lần 1, lần 2) và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu cán bộ, các đại biểu tập trung thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín để giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu nhân sự bầu cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã thực hiện các bước giới thiệu theo đúng quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 2 đồng chí; giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 1 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện quy trình để giới thiệu quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa tới cũng như giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh là việc làm thường xuyên, cần thiết nhằm bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo cho tỉnh, cho trung ương, đồng thời qua đó bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo phục vụ lâu dài cho tỉnh Lạng Sơn.

PHÙNG KHIÊM