Thứ năm,  22/08/2019

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

LSO-Hôm nay (23/11), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 73 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội  tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh…

Hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 – QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Hội nghị cũng nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 của Đảng và yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nắm chắc, hiểu sâu những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, vấn đề cốt lõi để tới đây làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của hội nghị trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí đề nghị các đồng chí đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhanh chóng đưa nghị quyết, quy định của Đảng vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính chị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đồng chí tin tưởng với trách nhiệm cao và sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, việc triển khai, học tập, tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương sẽ đạt kết qủa tốt đẹp.

PHÙNG KHIÊM