Thứ bảy, 23/03/2019

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế hợp tác


Phụ nữ dân tộc Mông ở xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (Lai Châu) phát triển nghề thêu, mang lại thu nhập ổn định

Tỉnh Bắc Cạn vừa phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” do Tổ chức We Effect Thụy Điển tài trợ.

Dự án đầu tư gần 10 tỷ đồng nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thuộc các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tại huyện Chợ Đồn. Đồng thời, phát triển kinh tế hợp tác cho phụ nữ dân tộc thiểu số; cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em thông qua phương pháp liên kết nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và dinh dưỡng (LANN). Dự án phấn đấu có ít nhất 60% số thành viên (trong đó 50% là thành viên nữ) các hợp tác xã, tổ hợp tác áp dụng sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; mỗi năm thành lập ít nhất một hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững; 60% số phụ nữ trở lên trong các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng, thực hiện được các kế hoạch lồng ghép phương pháp LANN vào sản xuất; 2.660 người dân hưởng lợi trực tiếp, 1.500 trẻ em dưới năm tuổi hưởng lợi thông qua chương trình LANN… Dự án sẽ kết thúc vào năm 2022.

Theo Nhandan