Thứ tư, 22/05/2019

Đình Lập: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

(LSO) – Thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đình Lập tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đình Lập cho biết: Qua theo dõi, đánh giá, một trong những chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận chính quyền được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao chính là công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Theo đó, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chú trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; quan tâm chỉ đạo việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân…

Cán bộ xã Thái Bình, huyện Đình Lập kiểm tra đơn thư của người dân

Như ở thị trấn Đình Lập, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chú trọng. UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai, minh bạch; bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần. Vì vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: tranh chấp đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng… được giải quyết triệt để. Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND thị trấn đã phối hợp giải quyết được 7 đơn của công dân. Công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng, đã giải quyết gần 300 hồ sơ hộ tịch, chứng thực gần 600 trường hợp.

Hay như trong năm 2018 trên địa bàn xã Thái Bình triển khai thực hiện dự án đường Thái Bình – Xuân Dương – Ái Quốc. Toàn tuyến đường qua địa bàn xã dài hơn 10 km, với diện tích gần 8 ha ảnh hưởng đến hơn 60 hộ dân. Nhờ việc công khai thông tin dự án đến người dân; tuyên truyền các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ… nên người dân trong vùng dự án thống nhất, đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân của xã được thực hiện nghiêm túc. Ông Hoàng Trung Thực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Bình cho biết: Năm 2018, xã tổ chức được 1 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tại đây đã có 6 ý kiến liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm rõ. Trong đó xã đã giải quyết được 3 ý kiến, 3 ý kiến còn lại không thuộc thẩm quyền nên xã tiếp thu và chuyển lên cấp có thẩm quyền. Sau khảo sát, bà con hài lòng với trả lời của cấp ủy, chính quyền về những vấn đề mình kiến nghị.

Qua gần một năm thực hiện công tác dân vận chính quyền, huyện Đình Lập đã đạt được một số kết quả. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp 124 lượt công dân, với 115 vụ việc kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo, không có đoàn đông người), các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận và xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định; giải quyết được 136/166 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt 81,9%.

Trong năm 2018, huyện tổ chức đối thoại trực tiếp được 8/12 xã, thị trấn, giải đáp thắc mắc của người dân; vận động các hộ gia đình trên địa bàn huyện hiến được hơn 34 ngàn mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hoàng Văn Tài cho biết thêm: Trong các buổi kiểm tra chuyên đề, lồng ghép, chúng tôi nhận thấy cơ sở đã có sự chuyển biến trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. Phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức của huyện nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tích cực thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như: giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… Đồng thời, giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

THANH MAI