Thứ năm, 21/03/2019

Văn Lãng: Luân chuyển tạo môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ

(LSO) – Nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác cán bộ cấp cơ sở, đồng thời tạo môi trường rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ trẻ, Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Lãng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tăng cường, luân chuyển cán bộ. Qua hai năm triển khai, công tác này đã đạt kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Long (bên phải)- người được luân chuyển trao đổi công việc với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngày 11/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng xây dựng Kế hoạch số 71-KH/HU về luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2020; ngày 5/4/2018, Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch số 126-KH/HU về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, đối tượng luân chuyển là các cán bộ có năng lực, triển vọng trong quy hoạch Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ đã giữ vị trí cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại địa phương.

Tháng 12/2017, bà Lăng Thị Diện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ. Bà Diện cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi được phân công theo dõi và tham gia sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ thôn Háng Mới. Đồng thời, tôi đã đăng ký tham dự sinh hoạt tại các chi bộ khác trên địa bàn, đến nay đã dự được 15/18 chi bộ thôn. Qua đó, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kiến nghị lên cấp trên. Được Đảng ủy xã giao nhiệm vụ phụ trách công tác dân vận, qua thực tế công việc đã giúp tôi học hỏi, rèn luyện và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Qua đánh giá sơ bộ năm 2018, đến nay về cơ bản, xã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 4/6 nhiệm vụ hoàn thành rõ nét.

Tại xã Thanh Long, nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường, luân chuyển 2 cán bộ: ông Lê Đình Phước cán bộ Văn Phòng UBND huyện giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã từ tháng 12/2017 và ông Nguyễn Duy Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm Bí thư Đảng ủy xã từ tháng 8/2018.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngay khi về nhận công tác, chúng tôi đã chủ động nắm bắt tình hình địa bàn. Thực tế, chất lượng cán bộ, công chức xã chưa đồng đều, nhiều cán bộ chưa đạt chuẩn, cán bộ trẻ ngày càng nhiều nhưng thiếu kinh nghiệm công tác. Chúng tôi đã chủ động rà soát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy tinh thần nêu gương để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong công tác lãnh đạo, điều hành công việc, chúng tôi đã chia sẻ, giúp đỡ các cán bộ, công chức xã về kỹ năng, nghiệp vụ. Đồng thời, qua thực tế công việc tại cơ sở, chúng tôi được rèn luyện, thử thách, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Trên đây là 2 trong nhiều trường hợp cán bộ luân chuyển về giữ các vị trí chủ chốt cấp xã của huyện. Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã luân chuyển, tăng cường được hơn 10 lượt cán bộ. Trong đó, luân chuyển 3 đồng chí huyện ủy viên về làm bí thư các xã: Trùng Quán, Thanh Long, Hồng Thái; tăng cường 4 cán bộ phòng, ban huyện về làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND các xã: Thanh Long, Tân Mỹ, Thụy Hùng, Gia Miễn; luân chuyển bí thư các xã: Hội Hoan, Gia Miễn, Thanh Long, Thụy Hùng.

Đánh giá công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở, ông Phạm Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị địa phương. Qua theo dõi, các cán bộ được luân chuyển, tăng cường đều nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh tại môi trường cơ sở. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục xem xét để luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ địa phương, đồng thời chủ động tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện.

PHƯƠNG DUNG