Thứ hai, 25/03/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả công tác năm 2018

LSO-Chiều nay (29/11), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI tổ chức hội nghị thứ 14 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Kết quả, có 17/18 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch (có 1 chỉ tiêu là tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt 82,8% dự toán).

Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, công tác quy hoạch có tiến bộ; nông lâm nghiệp phát triển ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện; thương mại, dịch vụ phát triển tốt; công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu ngân sách nội địa đạt khá.

Quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, nhất là quan hệ hữu nghị hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
điều hành thảo luận tại hội nghị

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc được các cấp, ngành tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc…

Hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu tổng quát và 18 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xác định nhiệm vụ, giải pháp trên nhiều lĩnh vực tập trung thực hiện hoàn thành trong năm 2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu tại báo cáo, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực, có lộ trình cụ thể, huy động các nguồn lực đầu tư, củng cố cơ sở vật chất trường lớp học, nhất là các công trình phụ trợ đối với trường mầm non và các trường, điểm trường khó khăn.

Đối với các lĩnh vực thế mạnh cần tập trung chỉ đạo một cách tổng thể, căn cơ để phát huy được lợi thế. Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bảo đảm các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện ở từng lĩnh vực, địa bàn, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là một số lĩnh vực còn hạn chế như: đất đai, trật tự đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường.  Chủ động hơn nữa trong ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “Cấp ủy tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”.

Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kiên quyết thực hiện sắp xếp, bố trí lại, tinh giản đối với những cán bộ, công chức có năng lực và ý thức thực thi công vụ yếu kém.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình công tác cá nhân, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của ngành, đơn vị, địa phương, lĩnh vực phụ trách để cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chỉ đạo tổ chức tốt Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2019 giữa bí thư 4 tỉnh của Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 10 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

PHÙNG KHIÊM