Thứ năm,  22/08/2019

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo

(LSO) – Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.092 đảng viên. Trong năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được triển khai tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Hoàng Chính, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy  và UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã chủ động ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời chỉ đạo UBKT cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Trong năm, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 53 tổ chức và 61 đảng viên; thực hiện giám sát 52 tổ chức và 66 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: các chi, đảng bộ cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát; các đảng viên được kiểm tra, giám sát có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; cơ bản hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018

Ông Lê Công Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cá nhân tôi năm 2018 cũng được Đảng bộ NHNN kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Kết quả kiểm tra, tôi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ người đảng viên. Đây là động lực để tôi nỗ lực, cố gắng hơn, một số khuyết điểm nhỏ được chỉ ra, cá nhân tôi sẽ khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên.

Cùng với kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật cũng được siết chặt. Trong năm, 12 đảng ủy, chi bộ cơ sở và dưới cơ sở đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên với hình thức khiển trách, cảnh cáo 1 đảng viên. Việc này đã kịp thời chấn chỉnh hoạt động, giúp các chi bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên; 2 UBKT cơ sở kiểm tra 3 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 6 đảng viên có vi phạm. Trong đó, 5 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, cấp ủy đã yêu cầu đảng viên tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm; 1 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đồng thời, UBKT hai cấp đã kiểm tra 49 tổ chức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề được 22 tổ chức và 23 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: về cơ bản các tổ chức đảng được kiểm tra đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng được kiểm tra đã quán triệt thực hiện tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng, việc kiểm điểm, xem xét vi phạm, khuyết điểm đảm bảo khách quan, chính xác, có tác dụng thiết thực đối với đảng viên trong việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, nhiệm vụ đảng viên; các cơ sở được giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ được giám sát.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ Khối đã nghiêm túc thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khai trừ; đồng thời quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

THANH MAI