Thứ năm, 27/06/2019

Bắc Sơn: Đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

LSOSáng nay (5/12), Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về tình hình kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn; kết quả giải quyết, kiến nghị của công dân tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện nhân dân các xã, thị trấn nêu lên các ý kiến, kiến nghị lên quan đến nhiều lĩnh vực như: điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng chợ, an toàn giao thông, tệ nạn ma túy…


Các đại biểu tham dự buổi đối thoại

Các ý kiến kiến nghị của công dân đã được các cơ quan chức năng của huyện tiếp thu, giải đáp theo quy định.

Được biết, thực hiện quy chế đối thoại, mỗi năm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn mỗi năm tổ chức 2 hội nghị đối thoại và Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 1 đến 2 hội nghị.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức được 1 hội nghị; 20 xã, thị trấn trong huyện cũng hoàn thành hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Do đó, những vấn đề bức xúc được quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

PHÙNG KHIÊM