Thứ tư, 19/06/2019

Ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI

LSO-Hôm nay (5/12), kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bước vào ngày làm việc thứ nhất  dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Tài chính – Ngân sách của Quốc Hội, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, tiếp tục tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015-2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình. Trên cơ sở thực tế của cơ quan, đơn vị mình, đại biểu tích cực tham gia thảo luận, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo tờ trình được trình tại kỳ họp để HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2018

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021… Theo đó, đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã tiếp nhận 78 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 39 kiến nghị đã giải quyết xong, 23 kiến nghị đang giải quyết, 16 kiến nghị sẽ giải quyết theo lộ trình.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Chánh văn phòng HĐND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe và nghiên cứu 15 báo cáo, thông báo, thuyết trình của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. HĐND tỉnh đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Đặng Thị Kiều Vân và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đặng Ân. Ông Vi Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh với 55/58 phiếu, đạt tỷ lệ 94,8%; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh với 54/58 phiếu, đạt tỷ lệ 93,1%.

Các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Thanh Bình, nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội; bà Lê Thị Thanh Nhàn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Hứa Hải Quỳnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Đại tá Lương Đình Khải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.


Lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và các đồng chí thôi giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Trong chương trình, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của 26 đồng chí, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh.

Ngày mai 6/12/2018, Kỳ họp thứ chín HĐND tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ĐÌNH QUANG – NGỌC HIẾU