Thứ bảy, 25/05/2019

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(LSO) – Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có 35.726 hội viên sinh hoạt tại 2.191 chi hội. Những năm qua, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết:  “Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội CCB tỉnh đã thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo các cấp hội thực hiện toàn diện các mặt công tác, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Các cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các cấp hội và hội viên; tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”.

Hội viên Hội CCB huyện Hữu Lũng tham quan mô hình trồng cam của hội viên CCB xã Minh Sơn

Rời quân ngũ trở về đời thường, đời sống kinh tế của một bộ phận CCB còn khó khăn, nhưng với tình cảm đồng chí, đồng đội, các cấp hội CCB luôn quan tâm, động viên và khuyến khích những hộ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên làm giàu hợp pháp và hỗ trợ hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo. Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay vốn. Tính đến tháng 11/2018, toàn hội nhận ủy thác cho vay gần 119 tỷ đồng, qua 363 tổ tiết kiệm và vay vốn, các nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích. Một số tổ chức hội cho cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài tỉnh để vận dụng xây dựng, phát triển mô hình kinh tế phù hợp với địa phương.

Hiện nay, toàn hội có 1.345 mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả; trên 100 mô hình có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, tạo công ăn, việc làm cho hơn 4.500 lao động. Từ phong trào CCB thi đua làm kinh tế giỏi, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, vượt lên hoàn cảnh vươn lên làm giàu chính đáng, như: gia đình hội viên Trần Xuân Trường, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu, doanh thu trên 1,5 tỷ đồng/năm; hội viên Dương Hữu Chức, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn thành lập Hợp tác xã Thủy sản Lê Hồng Phong, doanh thu trên 2,3 tỷ đồng và nhiều mô hình tiêu biểu khác.

Năm 2018, bằng việc giúp đỡ ngày công, vật liệu, nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội CCB, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các nguồn hỗ trợ khác, toàn hội đã xóa được 23 nhà dột nát cho hội viên, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 10% (giảm 2% so với năm 2017), hội viên đã đóng góp ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được hơn 320 triệu đồng.

Hội viên CCB huyện Đình Lập tham quan mô hình VAC-R của hội viên CCB xã Đình Lập, huyện Đình Lập

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được quan tâm, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Năm 2018, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 699 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể thao với hơn 25.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia…

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB thường xuyên phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia có hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018, hội viên hội CCB các cấp đã đóng góp 53.418 ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng của địa phương, 56 gia đình hội viên CCB hiến 15.500 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi.

Đồng thời, các cấp hội còn tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV và tệ nạn xã hội. Năm 2018, các cấp hội tổ chức được 155 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7.300 lượt người nghe; 285 buổi tuyên truyền về  phòng, chống ma túy cho hơn 15.000 lượt người …

Những hoạt động thiết thực của các cấp hội CCB trên địa bàn đã khẳng định vai trò của hội là tổ chức chính trị – xã hội, phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

TRIỆU THÀNH