Thứ ba, 25/06/2019

Tràng Định nỗ lực sắp xếp tổ chức bộ máy

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Tràng Định đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Ông Phạm Minh Tuệ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Bên cạnh những thuận lợi như có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện Nghị quyết 18 thì huyện còn gặp một số khó khăn như: một số cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan chưa thực sự quyết liệt, nhiều đơn vị còn nể nang, cầm chừng trong chỉ đạo thực hiện… Tuy vậy, với nỗ lực, quyết tâm cao cấp ủy, chính quyền huyện nên việc triển khai nghị quyết đã đạt một số kết quả.

Cán bộ UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể ở huyện bước đầu được sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, huyện đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) và Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo – TTBDCT huyện; bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBDCT và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Phó Giám đốc TTBDCT.

Đối với các cơ quan khối chính quyền, huyện sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng UBND và HĐND; Phòng Dân tộc và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phòng Lao động, Thương binh và xã hội – Dân tộc; Trung tâm Văn hóa Thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông huyện; Trung tâm Khuyến nông, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện quản lý. Cùng đó, huyện sáp nhập Trường Tiểu học Hùng Việt với Trường THCS Hùng Việt; Trường THCS Đại Đồng II với Trường Tiểu học Đại Đồng II; Trường THCS Trung Thành với Trường Tiểu học Trung Thành.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể  và khối chính quyền đều được thực hiện trong năm 2018. Sau khi thực hiện xong đã giảm được 9 đầu mối so với trước.

Đối với việc tinh giản biên chế, Huyện ủy đã xây dựng, ban hành Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 13/7/2015 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, theo đó, đến năm 2021 sẽ tinh giản 10 biên chế. Hiện tại, số cán bộ, công chức và người lao động khối Đảng, đoàn thể là 55 người, số biên chế giao là 60. Đến nay, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi 5 người, thôi việc ngay 1 người, giảm 9,09% so với biên chế được giao năm 2015; dự kiến tiếp tục thực hiện đến năm 2021 theo lộ trình đối với ít nhất 2 người

Cán bộ Ủy ban MTTQVN huyện Tràng Định trao đổi công việc

Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện ban hành đề án về tinh giản biên chế để thực hiện hiệu quả công tác này. Trước đó, UBND huyện có Đề án 399/ĐA-UBND về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, dự kiến tinh giản 208 người (10% so với biên chế được giao năm 2015). Để phù hợp với tình hình thực tế và chỉ tiêu tối thiểu giảm 10% so với tổng số biên chế hiện tại, UBND huyện tiếp tục ban hành Đề án số 104/ĐA-UBND ngày 6/2/2018 về điều chỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, trong đó dự kiến số đối tượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là 213 người. Qua một thời gian thực hiện, từ năm 2015 đến nay, đã tinh giản được 123 người.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của cấp trên phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Cụ thể như Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện từ tháng 8/2016; Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã Tân Yên từ tháng 8/2018.

Ông Lộc Văn Thịnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: Từ khi kiêm nhiệm chức vụ, tôi cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong công việc. Việc nhất thể hóa chức danh khắc phục được một phần tình trạng hành chính hóa, công văn giấy tờ, giảm được các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát…Việc kiêm nhiệm đồng thời giảm được một chức danh lãnh đạo.

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tràng Định cho biết thêm: Trong thời gian tới, Huyện ủy dự kiến thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và Trưởng phòng Nội vụ theo hướng dẫn của cấp trên; phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 8 xã nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, đồng thuận trong xã hội để thực hiện nghị quyết.

THANH MAI