Thứ hai, 17/06/2019

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 7-12, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997-2017) do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, BĐBP luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tin tưởng, đánh giá cao; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí lưu ý, sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP vẫn còn những bất cập, hạn chế như: Việc xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân chưa thật sự phát huy hết sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên giới. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, lực lượng chức năng chưa đi vào chiều sâu. Tình hình ma túy, tội phạm, chặt phá rừng ở biên giới còn phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận xã hội…, đây là trách nhiệm của địa phương, các cấp, các ngành, trong đó có BĐBP.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Quân đội, các lực lượng nòng cốt, chuyên trách cần khắc phục triệt để những bất cập, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhất quán thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh, quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý với bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

* Ngày 7-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong thời gian qua. Sở đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao, nhất là Chương trình số 02, Chương trình số 06 của Thành ủy và nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án chính quyền đô thị. Công tác xây dựng đồ án quy hoạch được thực hiện tốt, việc công khai thông tin quy hoạch đã đạt những kết quả bước đầu, từng bước giảm bớt phàn nàn của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Sở có giải pháp khắc phục các hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quan tâm đến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, phải đi trước, dẫn đường phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, Sở cần rà soát kỹ từng phần việc cụ thể để cắt giảm thủ tục không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, trong đó có quy hoạch phân khu. Chú ý xây dựng các điểm nhấn trong kiến trúc cảnh quan đô thị Hà Nội; đồng thời quan tâm xây dựng quy hoạch kiến trúc khu vực nông thôn, nhất là đối với các huyện có kế hoạch phát triển thành quận để chủ động quy hoạch đô thị ngay từ đầu. Tập trung thực hiện tốt việc quy hoạch cải tạo chung cư cũ, quy hoạch trường học trong khu vực nội đô…

* Chiều 7-12, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về công tác mặt trận của Hà Nội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, MTTQ các cấp của thành phố đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tăng cường công tác đối thoại, có nhiều mô hình tốt được nhân rộng tại các địa phương. Đồng chí cũng nêu những thách thức của Hà Nội hiện nay như quá tải hạ tầng, quá tải dân số, tác động của nền kinh tế thế giới và của mạng xã hội, do đó MTTQ cần tăng cường phối hợp các đơn vị, địa phương, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, có nhiều đổi mới trong phương pháp vận động quần chúng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn MTTQ thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong đổi mới hoạt động mặt trận; triển khai nghiêm túc việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp; thí điểm có lộ trình việc hợp nhất Trưởng ban Dân vận với Chủ tịch MTTQ tại cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; quan tâm giám sát phản biện đi vào chiều sâu, tránh hình thức để bảo đảm hiệu quả thực chất.

* Sáng 7-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2018 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Gia Lâm nhằm nắm bắt kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm trong thời gian qua. MTTQ huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác Mặt trận, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy qua các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, duy trì các chương trình đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2019, MTTQ huyện Gia Lâm tập trung thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp; coi trọng công tác sắp xếp bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; quan tâm nâng cao hoạt động của MTTQ các cấp qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

* Chiều 7-12, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Cà Mau.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, cũng như các cơ quan tư pháp tỉnh trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược CCTP đến năm 2020” và Chương trình số 03 của Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư về triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2021. Đồng chí chỉ ra những mặt làm được của tỉnh, như: Đã tập trung xây dựng đội ngũ các chức danh tư pháp (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán); tăng cường các thiết chế giám sát; dành nguồn lực nhất định để đầu tư trang thiết bị, vật chất cho hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy đối với các cơ quan tư pháp. Đồng thời nêu rõ một số mặt bất cập, hạn chế trong công tác CCTP của tỉnh, như: Đội ngũ cán bộ, nhất là chức danh tư pháp còn thiếu, còn yếu, vì thế, áp lực công việc tăng, án tồn đọng vẫn còn xảy ra; còn có sự bất cập trong việc quản lý đội ngũ luật sư…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình gợi mở một số giải pháp để tỉnh Cà Mau thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa trong công tác CCTP thời gian tới. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc thượng tôn pháp luật trong các hoạt động tư pháp, xét xử, nhằm tránh xảy ra tình trạng sai sót…

* Ngày 7-12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” trao 100 chiếc xe đạp, quà và 20 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí tặng 120 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh, với tổng giá trị 585 triệu đồng. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ – Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ AIA thời gian qua, trong đó nổi bật là các hoạt động tài trợ học bổng, trao xe đạp, hợp đồng bảo hiểm… tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 35 tỷ đồng từ năm 2012 đến nay.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện.

Theo Nhandan