Chủ nhật,  28/02/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12/2018

LSO-Sáng nay (14/12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12
tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đội ngũ báo cáo viên (trung ương, tỉnh, thành, huyện, quận, xã) tại 285 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Lạng Sơn dự hội nghị có báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đảng ủy: Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tổng quan về tình hình kinh tế – xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; lãnh đạo Bộ Công thương thông tin những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và những giải pháp trong thời gian tới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các cấp căn cứ 2 chuyên đề được học tập tại hội nghị sẽ lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị để thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiến độ; tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 18 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; những nội dung của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

PHÙNG KHIÊM