Chủ nhật,  07/03/2021

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

LSO-Chiều nay (14/12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh và các đảng ủy: Biên phòng, Quân sự, Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

Tại hội nghị, PGS, TS Bùi Đình Phong, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: cơ sở hình thành ý thức thức tôn trọng Nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, về phát huy dân chủ, về chăm lo đời sống Nhân dân; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời giúp cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PHÙNG KHIÊM