Thứ hai,  01/03/2021

Hội thảo biên soạn “Lịch sử Báo Lạng Sơn giai đoạn 1964-2018”

LSO-Sáng nay (18/12), Báo Lạng Sơn tổ chức hội thảo biên soạn “Lịch sử Báo Lạng Sơn giai đoạn 1964-2018”. Tổng Biên tập Hoàng Đình Hôm chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Lạng  Sơn qua các thời kỳ.


Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn (người đứng)
phát biểu kết luận hội thảo

Ngày 5/3/1964, Báo Lạng Sơn được thành lập theo Nghị quyết số 05/NQ-TĐB của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển tờ Tin Lạng Sơn thành tờ Báo Lạng Sơn kể từ ngày 1/4/1964; ngày 1/5/1964, Báo Lạng Sơn ra mắt bạn đọc số đầu tiên.

Để khẳng định sự đóng góp trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ, Báo Lạng Sơn đã xây dựng cuốn lịch sử giai đoạn 1964 đến 1999, tuy nhiên, giai đoạn từ 1999 đến nay chưa được xây dựng. Chính vì vậy, trên cơ sở cuốn lịch sử giai đoạn 1964 đến 1999, Ban Biên tập chủ trương biên soạn cuốn lịch sử Báo Lạng Sơn giai đoạn từ 1964 đến năm 2018.

Cuốn lịch sử gồm: lời nói đầu, kết luận và 5 chương nội dung tương ứng với mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau. Sau một thời gian triển khai, bản thảo cuốn lịch sử cơ bản hoàn thành.

Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc Báo Lạng Sơn xây dựng cuốn lịch sử giai đoạn 1964 – 2018 là cần thiết, qua đó khẳng định được vai trò, vị thế của Báo trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ và cơ bản nhất trí với bản thảo sau khi tiếp thu và chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa câu chữ chính tả, độ dài các đoạn, chương cho phù hợp; thống nhất tên cuốn lịch sử; bổ sung cán bộ lãnh đạo đã từng công tác tại Báo Lạng Sơn các thời kỳ; các chương, đoạn viết ngắn gọn xúc tích, nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo yêu cầu; có thêm phần phụ lục nêu đầy đủ các hoạt động của chi bộ, đoàn thể, cán bộ tham gia các tổ chức đó…

Phát biểu kết luận hội thảo, lãnh đạo Báo Lạng Sơn tiếp thu, giải đáp các ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung hoàn thiện trước khi chính thức phát hành.

PHÙNG KHIÊM – BÙI DŨNG