Thứ sáu,  26/02/2021

Hiệu quả công tác khối khoa giáo

(LSO) – Những năm qua, công tác khoa giáo và hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong các lĩnh vực đa dạng của khối khoa giáo, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tài nguyên môi trường đã đạt được những kết quả nổi bật hơn cả, từng bước đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Ông Phương Ngọc Thuyên, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để triển khai các nhiệm vụ về khoa giáo đạt hiệu quả, sau khi có chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn các địa phương, các ngành liên quan thực hiện gắn với tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khoá XII) của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cô giáo Trường Mầm non I xã Quang Lang, huyện Chi Lăng chuẩn bị đồ dùng học tập

Như ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm 2018, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục và đào tạo. Do đó, lĩnh vực này đạt được những thành tựu quan trọng như: quy mô các cấp học, hệ thống trường lớp được củng cố và mở rộng. Cụ thể, năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh có 706 đơn vị, trường học; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, nhân viên toàn ngành với hơn 20 ngàn người đảm bảo yêu cầu quản lý và giảng dạy. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, toàn tỉnh đã có thêm 20 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (vượt 5 trường so với kế hoạch).

Bên cạnh đó, các cuộc vận động và phong trào thi đua, được các đơn vị, trường học hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Bà Nông Mai Duyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ”…100% cán bộ, giáo viên nhà trường hưởng ứng tham gia. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tự rèn luyện, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, hai năm học trở lại đây, trường đã bắt đầu có giải học sinh giỏi cấp huyện (trên 10 giải); năm 2017 – 2018, trường được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

Ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường thuộc khối khoa giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản như: tham mưu ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo… Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh… Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh giao đất được 77 hồ sơ cho các tổ chức với diện tích 42,64 ha; cho thuê đất được 70 hồ sơ  với diện tích hơn 1.400 ha; cấp hơn 18 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 185,4% kế hoạch.

Song song với đó, công tác phối hợp tuyên truyền được chú trọng. Ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống”; phối hợp với Báo Lạng Sơn, một số báo trung ương tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới được 18 cuộc, thu hút trên 1.800 lượt người tham gia…

Một số lĩnh vực khác của khối khoa giáo như: chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ, gia đình, thể dục thể thao… đều đạt được kết quả quan trọng. Trên địa bàn không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không phát sinh bệnh dịch mới, không có tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm. Các đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường mối quan hệ công tác giữa các ngành trong khối để nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa giáo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

THANH MAI