Chủ nhật,  28/02/2021

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chú trọng tuyên truyền pháp luật về công tác tôn giáo

(LSO) – Phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.  

Hiện nay, trên địa bàn có 3 tôn giáo chính đang hoạt động, gồm: đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành. Ông Hứa Văn Đại, Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, trong đó có giáo dân chấp hành pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn chủ động đưa nội dung này vào các chương trình hành động hằng năm và có những hướng dẫn cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn để Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội chúc mừng Giáo xứ Cửa Nam nhân dịp lễ Noel 2018

Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thông qua gặp mặt, trao đổi trực tiếp, các cuộc thăm hỏi, tặng quà, hoặc thực hiện lồng ghép trong các hội nghị, các phong trào, cuộc vận động. Kết quả, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức theo chuyên đề được 19 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo, thu hút trên 1.300 chức sắc, nhà tu hành, giáo dân tham dự; tổ chức gần 30 cuộc tiếp xúc với 335 lượt chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản luật như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005-CT-TTg, ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành…

Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp nắm tình hình, vận động bà con giáo dân nhận biết những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, hoặc làm trái với thuần phong, mỹ tục. Nổi bật trong năm 2018, MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt, vận động bà con cảnh giác với nhóm, tổ chức tự xưng “Hội Thánh đức chúa trời”. Qua đó, giúp bà con nâng cao ý thức cảnh giác, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mặt khác, hằng năm, MTTQ các cấp còn phối hợp thực hiện  các hoạt động chăm lo, động viên về vật chất, tinh thần cho bà con giáo dân, nhất là trong dịp lễ, tết, các sự kiện của tổ chức tôn giáo. Qua đó thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, cũng là dịp để các cấp, ngành, MTTQ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhờ vậy, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn những năm qua cơ bản ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua đó được củng cố, phát triển. Trong năm 2018, các tầng lớp nhân dân, trong đó có giáo dân đã tự nguyện hiến trên 268.000 m² đất để làm đường và các công trình dân sinh; ủng hộ gần 2,2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, gần 2,6 tỷ đồng vào quỹ “Cứu trợ”… Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử chấp hành chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, pháp luật Nhà nước; phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hiện tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật, không để xảy ra vấn đề phức tạp về tôn giáo trên địa bàn.

HOÀNG HUẤN