Chủ nhật,  28/02/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

LSO-Sáng nay (25/12), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
tại phiên họp 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thống nhất lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị là cần thiết. Do đó, cơ quan soạn thảo là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần nghiên cứu lại toàn bộ các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế tình hình mới. Trong đó, cần kết cấu lại dự thảo chương trình hành động, lượng hóa từng nội dung cụ thể và phân kỳ thời gian để thực hiện theo đúng chiến lược nghị quyết đề ra. Kết thúc phiên họp, cơ quan soạn thảo tập trung biên tập, cơ cấu lại các nội dung và hoàn thiện dự thảo chương trình hành động trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/1/2019.

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Thống nhất đối với các nội dung do các sở, ngành trình phục vụ kỳ họp như: Dự thảo sửa đổi một số điều của Quyết định số 58, ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông; dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 54, ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020”.

Riêng đối với dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29, ngày 21/1/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo viết lại báo cáo tổng kết, trong đó tập trung đánh giá kỹ về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; dự báo tình hình môi trường trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường… Đặc biệt báo cáo phải nêu được bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể trong thời gian tới đối với tỉnh, trung ương về công tác bảo vệ môi trường.

Đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; dự thảo chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019 và báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về chương trình công tác của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng tiêu chí để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ngành trong năm 2019. Các sở, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất danh mục nội dung chương trình làm việc với UBND tỉnh trong năm, tránh chồng chéo và phải đảm bảo phù hợp với từng nội dung tham mưu trình UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2019.

CÔNG QUÂN