Thứ bảy,  06/03/2021

Tổng kết công tác dân vận năm 2018

LSO-Chiều nay (25/12), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Trong năm 2018, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới.

Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước tiếp tục đổi mới gắn với đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đạt và vượt chỉ tiêu (100% huyện, thành phố và 74,78% xã, phường, thị trấn).

Hệ thống dân vận các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” tạo sự lan tỏa trong cán bộ và nhân dân…

Trong năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” ở cấp cơ sở; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích đã đạt được. Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, ban dân vận các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; trong năm 2019, cần xây dựng kế hoạch triển khai tốt công tác dân vận ngay từ đầu năm, phải nhận thức đúng đắn, xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Đồng thời nâng cao vai trò của ban dân vận trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể, thực hiện tốt phương châm vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc” để hoàn thành các nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động, cụ thể hóa từng nội dung để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Các cấp ủy đảng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có kiến thức, chuyên môn, tâm huyết, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cao; tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình về dân vận để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhân dịp này, 34 đồng chí đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

PHƯƠNG DUNG