Thứ sáu,  26/02/2021

Ghi nhận đại hội điểm: Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở

(LSO) – Đến thời điểm này, 10/11 huyện, thành phố đã tổ chức xong đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở. Đại hội điểm cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Mở đầu cho đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở là xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn (ngày 26/10), tiếp đó là xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia (ngày 6/11), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (ngày 28/11), rồi lần lượt đại hội điểm ở các huyện.

Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các đơn vị điểm đã tổ chức đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và hướng dẫn của trung ương. Cụ thể, đạt yêu cầu về văn kiện đại hội, đề án nhân sự, quy trình hiệp thương, đảm bảo cơ cấu, tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực… Đối với Ủy ban MTTQ, chủ tịch hầu hết là tái cử, ủy viên thường trực là trưởng 1 đoàn thể cấp xã kiêm nhiệm. Ngoài ra, các khâu khác như: thời gian, maket, băng zôn, khẩu hiệu, chương trình đại hội, cũng như kinh phí tổ chức được đảm bảo.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương tại Đại hội đại biểu MTTQ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Thêm vào đó, sau mỗi đại hội điểm, ban tổ chức đều tổ chức rút kinh nghiệm chung để các cơ sở khác khắc phục những hạn chế, sơ suất trong quá trình tổ chức. Ví như đại hội điểm một số phường, xã, phần chữ trong maket đại hội bị thiếu từ “đại biểu”, thành ra phông chữ chỉ còn “Đại hội MTTQ…”, rồi công tác điều hành đại hội của một số đơn vị còn thiếu khoa học… Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện đã kịp thời nhắc nhở để sau đại hội điểm, các đơn vị khác rút kinh nghiệm.

Để đạt kết quả trên, các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo toàn diện, có sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và sự hướng dẫn tận tình của Ủy ban MTTQ  tỉnh, sự chuẩn bị tích cực của MTTQ các huyện, thành phố. Đại hội được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, hiệu quả.

Sau đơn vị điểm, nhiều cơ sở đã tổ chức đại hội MTTQ. Cụ thể, đến ngày 26/12/2018 có thêm 8 xã tổ chức đại hội. Riêng thành phố Lạng Sơn đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, đây cũng là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019. Các huyện khác cũng đã có kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở như: huyện Cao Lộc đến ngày 23/1/2019 sẽ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở; huyện Hữu Lũng cố gắng một nửa số xã ở huyện sẽ tổ chức xong đại hội trong tháng 1/2019…

Mặc dù vậy, việc tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở mới hoàn thành ở 10/11 huyện, thành phố (Tràng Định chưa tổ chức được), trong khi kế hoạch đề ra là hoàn thành trong tháng 12/2018. Theo tìm hiểu, huyện Tràng Định tuy đã chọn đơn vị điểm tổ chức đại hội, song do vướng mắc đề án nhân sự nên chưa tổ chức được. Huyện đang tìm cách tháo gỡ để sớm tổ chức đại hội điểm, dự kiến vào giữa tháng 1/2019.

Với sự vào cuộc ngay từ đầu, cũng như khắc phục những hạn chế trong quá trình chuẩn bị, nhất là rút kinh nghiệm từ đại hội điểm, tin rằng đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở sẽ diễn ra thành công, hướng tới đại hội đại biểu MTTQ huyện, tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội MTTQ cấp xã sẽ hoàn thành trước ngày 30/3/2019; đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/5; đại hội MTTQ cấp tỉnh dự kiến vào trung tuần tháng 7/2019.

HOÀNG HUẤN