Thứ hai,  08/03/2021

Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

LSO-Hôm nay (28/12), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, nhưng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ

lực quyết tâm của Chỉnh phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao (có 9 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch).

GDP tăng cả năm ước đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Có sự chuyển biến khá rõ nét, thực chất hơn trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế.

Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, bền vững hơn. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá toàn diện với nhiều nhân tố, động lực mới. Phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ. Giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến về chất, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Khoa học, công nghệ có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng, thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng. Có sự chuyển biến rõ nét trong công tác phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, giúp giải quyết tích cực nhiều vấn đề còn yếu kém, trì trệ trước đây trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập kinh tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” với 4 trọng tâm chỉ đạo, điều hành là: Nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế; xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm qua 8 thành tựu nổi bật trong năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý với những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Chính phủ đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Quan tâm và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa về phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người Việt Nam theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của trung ương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tiếp tục lãnh đạo, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực…

PHÙNG KHIÊM