Thứ hai,  18/11/2019

Yên Bái sáp nhập văn phòng các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy

Việc Yên Bái sáp nhập văn phòng các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy đã giảm được 10 đơn vị phòng.

Từ ngày 1/1/2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã sáp nhập văn phòng các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy. Theo đó, Tỉnh ủy Yên Bái chỉ còn Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho cấp ủy và tất cả các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, thay vì mỗi ban có một văn phòng phục vụ như trước đây.

Văn phòng các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra.

Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung dựa trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Được biết, việc sáp nhập này đã giảm được 10 đơn vị phòng./.

Theo VOV