Thứ tư, 24/04/2019

Bứt phá trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Sáng 4-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Bứt phá trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2018, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu trong chương trình do T.Ư, Quốc hội và Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào việc cả nước hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân thành công là do triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp liên quan hoàn thiện thể chế chính sách, nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, sáng tạo. Ban Chỉ đạo đã có cách làm bài bản, khoa học, tổ chức các hội thảo toàn quốc liên quan xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu, ứng dụng khoa học công nghệ, XDNTM ở cấp thôn bản, chương trình mỗi xã một sản phẩm và NTM gắn với phát triển du lịch.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã bám sát các Nghị quyết của T.Ư, Quốc hội và Chính phủ và tổ chức thực hiện thành công hai phong trào thi đua lớn: “Cả nước chung sức XDNTM và đô thị văn minh” và cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, tạo ra sự vào cuộc lớn của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh năm 2019, tinh thần chung là các lĩnh vực phải bứt phá thì hai chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và giảm nghèo bền vững cũng phải bứt phá, Phó Thủ tướng đặt mục tiêu phải hoàn thành và vượt 50% số xã của cả nước đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu 70 huyện và xem xét một số tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; bảo đảm không có hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Những nơi đã giảm nghèo thì tiếp tục giảm nhanh hơn nữa, những địa phương đã hoàn thành XDNTM thì phải chuyển sang NTM kiểu mẫu. Các thể chế, chính sách phải được tính toán, hạn chế tái nghèo, đặc biệt là chống trục lợi chính sách, thay đổi thể chế chính sách để người dân ít ỷ lại, trông chờ.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất nâng mức cho vay hộ nghèo, tập trung khắc phục tình trạng tín dụng đen ở nông thôn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai ngay chương trình áo ấm mùa đông cho người già và trẻ em ở vùng cao; đánh giá chuẩn nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cho đối tượng là trẻ em.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết ngày 31-12-2018, cả nước đã có 3.838 xã (chiếm 43,02%) đạt chuẩn NTM, tăng 769 xã (8,62%) so cuối năm 2017. Ba địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Đồng Nai: 133/133 xã; Nam Định: 193/193 xã; Đà Nẵng: 11/11 xã. Bình quân cả nước đạt 14,57 tiêu chí/xã (tăng 0,4 tiêu chí so cuối năm 2017). Còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 103 xã so cuối năm 2017 (Hà Giang: 2 xã; Bắc Cạn: 1 xã; Điện Biên: 4 xã; Kon Tum: 3 xã).
Theo Nhandan