Thứ ba,  10/12/2019

Lạng Sơn: Triển khai quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Tỉnh ủy

LSO-Chiều nay (8/1), Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Quy định số 04, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và Quyết định số 1543, ngày 9/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án tổ chức, sắp xếp lại Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy Lạng Sơn, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng triển khai các nội dung công việc cụ thể đối với các lĩnh vực: văn thư, lưu trữ, kế toán, lái xe, phục vụ giữa Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh theo hướng dẫn tập trung đầu mối, thống nhất quản lý, tiết kiệm chi phí, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai quy chế phối hợp là cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc đảm bảo hiệu quả.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng, đơn vị trực thuộc cho phù hợp; tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảm bảo phục vụ tốt cho sự phát triển chung của tỉnh.

PHÙNG KHIÊM