Thứ hai,  18/11/2019

Tổng kết công tác dân vận năm 2018

LSO-Hôm nay (10/1), Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính  phủ và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, thường trực các huyện ủy, thành ủy.

Năm 2018 là năm triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, công tác dân vận đã được lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp hiệu quả, tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên.

Tuy vậy, công tác dân vận còn một số hạn chế đó là việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp “Năm dân vận chính quyền” 2018 ở một số cơ quan hành chính nhà nước còn chưa kịp thời. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực của chính quyền còn hạn chế, nhất là trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn lãng phí, xảy ra nhiều sai phạm;…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Cần đặt công tác dân vận, trước hết là công tác dân vận chính quyền là một cuộc cách mạng để quyết tâm, quyết liệt tập trung thực hiện.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trong việc phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2019 tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong đó tập trung giải quyết tốt mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp đặt ra trong thực tiễn…

 ĐỖ HOẠT