Thứ bảy,  16/11/2019

Hiệu quả bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng – an ninh

(LSO) – Năm 2018, công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng – an ninh (QP – AN) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cho các đối tượng và tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP – AN.

Để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục QP – AN, hội đồng giáo dục QP – AN các cấp được củng cố, kiện toàn theo quy định. Đại tá Hoàng Công Lý, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Là đơn vị thường trực, cơ quan quân sự các cấp phát huy vai trò, chức năng, tham mưu cho hội đồng giáo dục QP – AN các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục QP – AN ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm qua, Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 6 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng; 40 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 2 tại Quân khu 1. Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 3, với 385 đồng chí tham gia tại Trường Quân sự tỉnh. Các huyện, thành phố và các cơ quan tỉnh tổ chức được 79 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4, với 5.279 đồng chí tham gia; mở 7 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Học sinh THPT thực hành động tác ném lựu đạn tại hội thao quốc phòng – an ninh tỉnh

Cùng đó, năm học 2017 – 2018, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông phối hợp với cơ quan quân sự các huyện, thành phố tổ chức học môn giáo dục QP – AN cho học sinh, sinh viên theo quy định. Các nhà trường quan tâm, bảo đảm mô hình học cụ, đầu tư đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất, tổ chức giáo dục QP – AN cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Trong giảng dạy, các nhà trường đã thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian ở từng cấp học. Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 10% sinh viên, học sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đó, giúp các em học sinh nắm chắc được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật quân sự, biết vận dụng giữa lý thuyết với thực hành. Kết quả kiểm tra, đánh giá môn học, 100% học sinh, sinh viên đạt yêu cầu; trên 70% khá, giỏi. Thầy giáo Hoàng Khắc Hiếu, giảng dạy môn giáo dục QP – AN Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan cho biết: Về lý thuyết, học sinh được tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; truyền thống của lực lượng quân đội và công an; một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về thực hành, học sinh được hướng dẫn thực hiện các động tác đội ngũ, chỉ huy đội hình tiểu đội, trung đội bằng khẩu lệnh; thực hành các động tác, kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật bắn súng AK, tháo lắp súng AK, băng bó cứu thương.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục QP – AN cho toàn dân được thực hiện tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phương pháp tuyên truyền có nhiều đổi mới, các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương đã phát 11 chuyên mục, 72 chuyên trang, phóng sự về “Quốc phòng toàn dân”, “Vì An ninh Xứ Lạng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và gần 500 tin, bài, ảnh. Qua đó, phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP – AN, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua công tác bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc.

NÔNG ĐÌNH QUANG